O nás

Odchytová služba a útulek Animal rescue vznikl v roce 2007 a tvoří jej dobrovolné sdružení  soukromé odchytové služby a spolku Zvířata v nouzi z.s.. Slouží pro dočasné umístění ztracených, či opuštěných zvířat, zejména z území měst a obcí v okolí Českých Budějovic.  Zvířatům je zde poskytnuta veškerá chovatelská a veterinární péče až do doby, kdy se o ně přihlásí původní majitelé, nebo jsou předána novým zájemcům. V současné době přijmeme a umístíme ročně více než tři stovky zvířat.

Útulek je registrovaný u Krajské veterinární správy SVS ČR pod číslem CZ 31C02504  jako zařízení pro zájmová i hospodářská zvířata.

Slouží pro dočasné umístění zvířat závislých na péči člověka

  • která jsou toulavá či opuštěná
  • která byla úředně odebrána majiteli
  • která propadla do vlastnictví státu
  • jejichž majitel o ně nemůže ze závažných důvodů pečovat

Zvířata do útulku jsou umisťována na žádost jednotlivých obcí,  nebo policie a v součinnosti s nimi, orgánů ochrany zvířat, České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve výjimečných případech na žádost a na náklady chovatele.

Odchyt opuštěných či nalezených zvířat provádí pracovníci odborně proškolení v souladu se zněním § 42, zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, kteří mají k tomuto výkonu činnosti povolení Státní veterinární správy.

Přeprava zvířat je zabezpečována vozidly k tomuto účelu speciálně upravenými, která odpovídají svou konstrukcí, uspořádáním a vybavením požadavkům na přepravu zvířat příslušného druhu.

Péči o zvířata v útulku zajišťují osoby, které jsou držitely osvědčení opravňujícím je k výkonu této činnosti (podle § 42 veterinárního zákona) a nebo pod jejich dohledem.

Provoz útulku a odchytové služby je zajištěn 24 hodin denně.

Vydávání zvířat původním majitelům, nebo do úschovy a pro veřejnost je otevřeno po předchozí domluvě denně od 9:00 do 11:00 a  od 17:00 do 19:00 hodin, není li provozovatelem stanoveno jinak (například v zimním období).