Odchytová služba a útulek Staré Hodějovice

777 214 680

zpět na seznam

Vydávání zvířat novým zájemcům a navracení zvířat původním majitelům.

Dotazník pro zájemce o převzetí zvířete z útulku

Smlouva o předání zvířete (PDF VZOR)

Předávání nalezených zvířat upravují zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 166/1999 Sb.,  o veterinární péči a Provozní řád útulku.


Zvířata jsou vydávána zájemcům nejdříve po uplynutí karantény, na základě smlouvy o svěření podle občanského zákoníku. Pro sepsání smlouvy je třeba být přítomen osobně a mít platný občanský průkaz. Všechna zvířata jsou vždy veterinárně ošetřena, odčervená, ošetřená proti vnějším parazitům, vakcinovaná, psi označení mikročipy. Se zvířetem je předáván očkovací průkaz, je li to potřeba také léky, případně oblíbené hračky a podobně. Zvířata u nichž to jejich věk, zdravotní stav, nebo okolnosti dovolují jsou kastrovaná, u ostatních to bývá ošetřeno smluvně. Na místě bývá dobrým zvykem předat příspěvek na provoz útulku.

Nové páníčky si pro zvířata vybíráme a zásadním aspektem pro výběr nového majitele jsou potřeby konkrétního zvířete a možnosti, které mu nový páníček může nabídnout. Nezáleží na pořadí, ale na podmínkách, které jsou pro zvíře nejvýhodnější. Ne každý, kdo si ukáže, od nás se zvířetem odjede.

Každý zájemce se musí dostavit osobně, nepředáváme zvířata zprostředkovaně. Na místě jsou znovu probrány všechny okolnosti případné adopce, jeho zvyky, potřeby, způsob a druh krmení a podobně. Se zvířetem se můžete seznámit, dojdete si společně na procházku. Pokud máte v domácnosti další zvířata zohledníme i tuto situaci. V případě psů vyžadujeme přítomnost vašeho psa na místě, abychom byli schopní zhodnotit vzájemné reakce zvířat i to, jak máte domácího psíka zvládnutého, nebo jak umíte vyřešit vzniklé situace. Tato část zabere přibližně hodinu času, někdy více. U složitějších psů může být vyžadováno návštěv více.

Zvířata nezamlouváme, nepřevážíme, ani není možné je dopravovat prostřednictvím přepravců. Vyžadujeme osobní kontakt. Do zahraničí je možné vydat nalezená zvířata až po uplynutí zákonné čtyřměsíční lhůty.

Původním majitelům je zvíře předáváno na základě ověření totožnosti, potvrzení do registrační karty zvířete a po úhradě nákladů spojených s odchytem a případnou péčí. Jsou li pochybnosti, nebo vyžadují li to okolnosti, můžeme vás požádat o předložení průkazu původu, očkovacího průkazu, nebo třeba fotografie, která bude prokazovat vaše vlastnictví.