Mapa působnosti

Našli jste toulavé zvíře?

Pokud najdete toulavé zvíře, máte povinnost jej v první řadě vrátit majiteli, nebo tomu, komu se ztratilo. Zeptejte se tedy nejdříve v okolí, zda jej někdo nezná, u obchodního domu nechte nález vyhlásit rozhlasem, v malé vsi se zeptejte třeba na poště, nebo v restauraci.  Neodvážejte zvířata bez rozmyslu z místa nálezu. Pokud jim nehrozí akutní nebezpečí neodvazujte a neodvádějte psy uvázané u obchodů, nebo úřadů, majitel může být nedaleko.

V případě, že se vám nepodaří zjistit majitele, kterému byste nalezené zvíře mohli vrátit, musí být o nálezu bez zbytečného odkladu informována obec (obecní, nebo městský úřad) v jejímž katastrálním území se zvíře našlo.  Podle platného občanského zákoníku je o nalezená toulavá a opuštěná zvířata postaráno právě prostřednictvím jednotlivých obcí.  Obec rozhoduje o tom,  jak bude s nalezeným zvířetem naloženo – je li znám, nebo zjištěn majitel,  vyzve ho, aby si zvíře převzal. Není li možné majitele určit,  může obec rozhodnout, že zvíře ponechá v péči nálezce, pokud ten o to projeví zájem a nebo jej umístí do smluvního útulku pro zvířata. Zároveň obec zveřejní nález tak, aby se mohl oprávněný vlastník o zvíře přihlásit.

Na zobrazené mapě jsou vyznačeny obce, na území kterých smluvně vykonáváme odchytovou službu a zajišťujeme péči o zde nalezená zvířata.
Kliknete-li na mapu, objeví se Vám kontakt na místně příslušný obecní, nebo městský úřad, kterému  můžete nález nahlásit.